بایگانی برچسب: تشابه اسمی

فامیلی‌های عجیب، تغییر‌کرده و متفاوت چهره‌های ایرانی

روزنامه هفت صبح – احمد رنجبر: اجباری شدن نام خانوادگی برای افراد در ایران (۱۳۱۳ ش)؛ این عنوانی است که در تقویم‌های غیررسمی می‌بینیم. این اتفاق دستمایه تدوین پرونده امروز شده که خمیرمایه‌اش را از سینما می‌گیرد. فکر کردیم چطور می‌توان با فامیلی‌های سینمایی وارد