بایگانی برچسب: تشخیص دروغ

چگونه دروغ را از راست تشخیص دهیم؟

جالبانه – ترجمه از یگانه سهرابی: آخرین باری که به یک نفر دروغ گفتید چه زمانی بود؟ شاید به این مسئله اعتراف کنیم و شاید هم آن را کتمان کنیم، اما متاسفانه برخی آدم‌ها در طول روز با فریب و نیرنگ‌های مختلف سرگرم هستند. در