بایگانی برچسب: تصمیمات احمقانه

چرا افراد باهوش تصمیمات احمقانه می‌گیرند؟

وب‌سایت فرادید: همه ما چنین چیزی را تجربه کرده‌ایم: تصمیمی می‌گیریم که به نظر منطقی برسد؛ و پس از چند ثانیه، دقیقه یا روز به خود می‌گوییم “پیش خودت چی فکر می‌کردی؟ آیا این یک حماقت زودگذر بود؟ آیا حواسم پرت بود و در این