بایگانی برچسب: تصمیم گرفتن

چگونه تصمیمات حرفه‌ای بگیریم؟

جالبانه – ترجمه از امیر ابوالمعصوم: در زندگی ماشینی این دوره و زمانه، آنقدر درگیر رسیدن به اهداف کاری و حرفه‌ای خود هستیم که سعی می‌کنیم از هر حرکت اشتباهی حتی کوچک، اجتناب کنیم. اتفاقاً مشکل ما دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود: ترس ما