بایگانی برچسب: تغیر جنسیت مانکن

تغییر جنسیت دلیل معروفیت این ده زن مانکن

خیلی از مردم متوجه مدلهای ترنسکشل (مرد ها و زن هایی که میخواهند تغییر جنسیت دهند و بنابراین تحت معالجۀ پزشکی قرار دارند) در مجلات، مسیرهای عبور و مرور و سایر جاها نیستند…. خیلی از مردم متوجه مدلهای ترنسکشل (مرد ها و زن هایی که