بایگانی برچسب: تقلب

راهنمای عملی تقلب در امتحانات

مجله نیمکت – ملیکا افشار: دست‌های عرق کرده، چهره رنگ پریده و قلبی که هر لحظه ممکن است از حلقتان بیرون بجهد، تاپ تپ تاپ تپ… صدای قلب تان را می‌شنوید؟ همه می‌شنوند؟ تاپ تپ تاپ تپ… این صدا در تمام سالن پیچیده؟ گوش‌ها سرخ

روش‌های جالب و خلاقانه معلم‌ها برای پیشگیری از تقلب

جالبانه: همه ما طعم شیرین تقلب کردن را در دوران تحصیل چشیده‌ایم. البته ما این کار را تایید نمی‌کنیم اما به هر حال برای همه ما به عنوان یک انسان، پیش می‌آید که برای امتحان آماده نباشیم. از یک سو دانش آموزان روز به روز

روش های جالب و خلاقانه معلم ها برای پیشگیری از تقلب

جالبانه: همه ما طعم شیرین تقلب کردن را در دوران تحصیل چشیده ایم. البته ما این کار را تایید نمی‌کنیم اما به هر حال برای همه ما به عنوان یک انسان، پیش می‌آید که برای امتحان آماده نباشیم. از یک سو دانش آموزان روز به