بایگانی برچسب: تقویت توانایی‌های شناختی

فواید بازی‌های رایانه‌ای برای سالمندان!

جالبانه: در شرایطی که هر روز متخصصان درباره عوارض بازی‌های رایانه‌ای و استفاده افراطی از گوشی در کودکان و نوجوانان هشدار می‌دهند، برخی بررسی‌های دیگر تاییدکننده تاثیر مثبت برخی از این بازی‌ها روی روان سالمندان هستند. اما وقتی از فواید بازی‌ها صحبت می‌کنیم، منظورمان چیست