بایگانی برچسب: رستگاری در شاوشنگ

پرفروش‌ترین فیلم‌هایی که از کتاب اقتباس شده‌اند

برترین ها – ترجمه از محمد کاملان: کاغذهای کتاب و پرده‌ نقره‌ای سینما رفاقت دیرینه‌ای با هم دارند و تاریخچه اولین فیلمی که از روی کتاب اقتباس شد به اوایل ساخت دستگاه‌های سینماتوگراف قدیم باز می‌گردد و ۱۲۲ سال پیش فیلمی ۴۵ ثانیه‌ای با نام