بایگانی برچسب: رشد دندان عقل

علت رشد دندان عقل چیست؟ 

برترین ها – ترجمه از سجاد جوهردلوری: نشستن روی صندلی مشهور و پراسترس دندانپزشکی‌ها و سپردن خود به دست آن‌ها برای خلاص شدن از دندان عقل به نوعی آداب و رسم تبدیل شده است. این شاید به معنی رسیدن به سن پختگی و گذر از