بایگانی برچسب: رضا براهنی

صادق چوبک؛ راویِ مردمانِ اسیر خرافه و جهل

سالنامه شرق: آینده همیشه ما را غافلگیر می کند و به گذشته معناهایی می دهد که در خود گذشته از آنها غافل مانده بودیم. زن جوان آمریکایی حالا در یکی از غروب های سال های آخر دهه چهل درخت های حیاط شیب دار را آب