بایگانی برچسب: رضا پهلوی

بدون تصویر شاخص

رضا پهلوی خود را وکیل ملت ایران نامید!

جالبانه: فرزند محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران در گفتگو با یک رسانه خود را وکیل مردم ایران خواند! رضا پهلوی در این مصاحبه مدعی شد:  من معتمد مردم ایران بوده و هدف من کمک به ایرانی‌ها برای رسیدن به یک آینده بهتر است! او در ادامه