بایگانی برچسب: رضوانی موتورز

۱۰ خودرو که بیشتر مناسب پایان دنیا هستند!

وبسایت چرخان: اگرچه تاکنون فیلم‌های زیادی بر اساس پیش‌گویی‌هایی برای پایان یافتن دنیا و نابود شدن آن به دست خودمان یا عوامل دیگر، تاکنون ساخته‌شده‌اند اما ما در این مطلب قصد نداریم این پیش‌گویی‌ها را بازگو کرده و حرف‌های تکراری بزنیم. قصد ما از این