بایگانی برچسب: رفتارهای مردان

به مردانی با این خصوصیات اخلاقی، دل نبندید

جالبانه: درست است که هیچ کس کامل نیست، همانطور که ما نیستیم، اما برخی از رفتار‌ها به گونه‌ای هستند که رابطه را خراب می‌کنند. اگر شما در مدت آشنایی تان با مردی، رفتار‌های زیر را از او دیدید، بهتر است که دور او را خط