بایگانی برچسب: رفتار نوجوانی

تغییرات هورمونی با نوجوان چه می کند؟

ماهنامه مطب – ترجمه نادیا زکالوند: سرپرستی نوجوان کار ساده ای نیست، به ویژه زمانی که او خشن، افسرده و یا گرفتار عادت های غلط شده باشد. شاید از اینکه دائم نگران این باشید که فرزندتان در حال حاضر کجاست و چه می کند، خسته