بایگانی برچسب: سالروز مرگ

میرزاکوچک‌خان جنگلی؛ جمهوری سرخ در جنگل سبز

روزنامه شرق: میرزاکوچک‌خان جنگلی را، دوستدارانش مجاهدی آزاده می‌خوانند و منتقدانش او را فردی متمایل به روس‌ها که در اندیشه انتزاع گیلان از ایران و پیوستن به شوروی بوده معرفی می‌کنند. اما برای ردشدن همه این روایات، شواهدی وجود دارد؛ شواهدی که بررسی آن‌ها از