بایگانی برچسب: ساموئل تیلور کالریج

چند شاهکار ادبی و هنری که هیچگاه به پایان نرسیدند

روزنامه خراسان – یاسمین مشرف: هنرمندان و نویسندگان همیشه در به اتمام رساندن آثارشان موفق نبوده اند. عواملی از جمله مرگ، مانعی بر سر راه بسیاری از هنرمندان شده و برخی از آن ها قبل از آن که بتوانند آثاری را که در دست داشته