بایگانی برچسب: سعدی شیرازی

طنازی‌های بزرگان؛ از سعدی شیرازی تا شفیعی کدکنی

روزنامه خراسان: یکی از راه‌های بیان ضعف‌ها و عیب‌ها، استفاده از ابزاری به نام طنز است. وقتی شاعر یا نویسنده برای بیان منظورش دست به دامنِ طنز می‌شود، اتفاقاً سخنش بیشتر به دل مخاطب می‌نشیند و بیشتر هم اثر می‌کند. طنز اصیل و فاخر، طنزی