بایگانی برچسب: سعید علی حسینی

آیا رضازاده به‌خاطر رکوردش، علی‌حسینی را دوپینگی کرد؟

روزنامه شهروند: چند روز قبل لاشا تالاخادزه به نخستین وزنه‌برداری تبدیل شد که بعد از ۱۵‌سال رکوردی بالاتر از حسین رضازاده در حرکت دوضرب زد و به رکوردی که برخی تصور می‌کردند حالاحالاها دست نخورده باقی بماند، پایان داد. از زمانی که این اتفاق رخ