بایگانی برچسب: سعید فتحی روشن

اسرار سعید فتحی روشن؛ کریس انجلِ ایرانی

روزنامه جام‌جم – نوشین مجلسی: نگاهی به اجرا‌های سعید فتحی روشن در عصر جدید؛ مردی که شایعات درباره قدرت‌های ماورایی او حسابی داغ شده است. می‌گویند خودش فردی بی‌حاشیه است، اما اجرا‌های او در عصر جدید چنان سوال‌برانگیز و متفاوت است که غالبا حاشیه به