بایگانی برچسب: سفرهای گالیور

کارتون‌ها و رمان‌های خاطره ساز دوران بچگی

هفته نامه همشهری جوان: دنیای خیال مثل یک حریم خصوصی بی پایان است تا هر جور که دلمان بخواهد شخصیت های رمان ها و داستان ها را در ذهن مان بپرورانیم. همین است که گاهی تماشای فیلم ها یکباره دنیای ساخته و پرداخته ما را