بایگانی برچسب: سفر استانی

قالیباف، دوباره در صدر اخبار، دوباره تیتر یک

جالبانه: همان وقت که بحث نواصولگرایی را بعد از ناکامی در انتخابات و دلخوری از یاران اصولگرایش مطرح کرد برخی تحلیل کردند که قالیباف ممکن است همان مسیر احمدی‌نژاد را در پیش بگیرد. اما حتی اگر واقعا یک همسویی بین دو جریان احمدی‌نژاد و قالیباف