بایگانی برچسب: سکانس سینما

آزاردهنده‌ترین و ناخوشایند‌ترین سکانس‌های تاریخ سینما

جالبانه: ظرفیت سینما برای بیرون کشیدن واقعی‌ترین و قدرتمندترین احساسات از مخاطبان خود یکی از توانمندی‌های خارق العاده آن به عنوان یک رسانه محسوب می‌شود. از طریق دستکاری تصاویر و صدها، سینما می‌تواند مخاطب خود را چنان با یک داستان ساختگی درگیر سازد که آن‌ها