بایگانی برچسب: قانون فیزیک

تصاویری که دیدن آن‌ها باعث می‌شود به قوانین فیزیک شک کنید!

جالبانه: بعضی اوقات شما کاری را انجام می‌دهید یا چیزی را مشاهده می‌کنید که از نظر سایر افراد اتفاق افتادن آن غیرممکن به نظر می‌رسد. مانند معلق ماندن سبد خریدی در فروشگاه یا حتی دیدن کشتی‌هایی که به نظر می‌رسد در حال پرواز هستند. این‌ها