بایگانی برچسب: قبل از حرف زدن

چرا باید قبل از حرف زدن حتما فکر کنید؟

جالبانه – ترجمه از یگانه سهرابی: همه ما این کار را انجام داده ایم. لحظه‌ای که گروهی از کلمات از دهانمان بیرون می‌پرند بدون این که در مورد آن‌ها فکر کرده باشیم و بلافاصله پشیمانی خودش را به صورت سرخ شدن صورت و معذرت خواهی‌های