بایگانی برچسب: قبیله دور افتاده

قبیله‌های دورافتاده‌ای که به‌رغم گذشت قرن‌ها، هنوز پابرجا هستند

جالبانه: سرعت زندگی به اندازه‌ای زیاد شده که تفاوت نسل‌ها به دهه رسیده و متولدین یکی دو دهه گذشته، زندگی و طرز فکر متفاوتی نسبت به دیگران دارند. در نتیجه سبک زندگی، سنت‌ها و حتی لباس پوشیدن آدم‌های این روزگار، با افراد چند دهه گذشته