بایگانی برچسب: قتل دکتر سامی

کاظم سامی که بود؟ چرا در مطبش به قتل رسید؟

روزنامه شرق: «نظام‌الدین قهاری، از دوستان نزدیک دکتر کاظم سامی، در سال ۷۸ به نشریه «پیام هاجر» گفته بود که «قاتل، همسر سامی را در اتاق دیگری حبس می‌کند، اما او پس از یک ساعت با شکستن شیشه اتاق خود را رها می‌کند و شوهرش