بایگانی برچسب: قدرت شنوایی انسان

ناشنوایی و ضعف شنیداری؛ معضل میلیون‌ها نفر در جهان

هفته نامه سلامت – دکتر مهدی بخشایی: «شنوایی» یکی از حواس است که نقش اساسی در روابط بین موجودات زنده و محیط دارد. قدرت شنوایی برای بسیاری از اعمال حیوانات زمینی مانند دفاع، تغذیه و… ضروری است. در انسان نیز جایگاه این قابلیت مهم‌تر خواهدبود،