بایگانی برچسب: قرارداد ترکمنچای

«مرگ وزیرمختار»؛ رمانی که بعد از ۴۰ سال تجدید چاپ شد

روزنامه سازندگی – میلاد حسینی: صد و نود سال می گذرد از بهمن ماهی که امضای ایران و امپراتوری روسیه پای قراردادی آمد که متن اش را نمایشنامه نویس روس، آلکسی گریبایدوف، نوشت و روس ها آن را قرارداد صلح می خوانند و ما آن