بایگانی برچسب: لادا

لادا و خودرو‌های احتمالی آن برای ایرانی‌ها؛ وایکینگ آمد!

برترین ها – امین نقی زاده: این روز‌ها خبر‌هایی در ارتباط با ورود یک کمپانی جدید به کشور ما و تولید خودرو توسط آن به گوش می‌رسد. این کمپانی هنوز نیامده برای خود اسم و رسمی دست و پا کرده و در حال حاضر افراد