بایگانی برچسب: لارستان

زخم‌های ناجور بر پیکر اژدها

ایرنا: فراز تپه‌ای که چشم‌انداز شهر لار مرکز شهرستان لارستان فارس از آن پیداست،دژ اژدهاپیکر خودنمایی می کند؛ مقبره‌ای که نوشته‌های یادگاری‌نویسان بر پیکر آن خود را بر چشم و ذهن مردم فرو می‌کند. مقبره‌ای تاریخی که بر تپه‌ای مشرف بر شهر تاریخی لار واقع