بایگانی برچسب: لاس وگاس خلیج فارس

معرفی 13 تفریح عجیب سوپر میلیاردرهای لاس وگاس خلیج فارس

دگرگونی سریع دبی از یک شهر بیابانی به یک شهر بزرگ مدرن، نظر بسیاری را جلب کرده اما انتقادهایی را نیز به همراه داشته است همه دبی را می شناسند؛ شهری پیشرفته با آسمان خراش ها و خیابان های مدرن که با جاذبه های تماشایی