بایگانی برچسب: لاکپشت

لاکپشتی که پاهایش را از دست داده بود، حالا راه می‌رود!

جالبانه: دوست دارید چند دقیقه از روزتان را صرف تماشای تصاویر لاکپشتی کنید که با ویلچر راه می‌رود؟ این لاکپشت معلول «پدرو» نام دارد و یکی از مراجعان بیمارستان دامپزشکی دانشگاه لوئیزیانا است.     پدرو یکی از پا‌های عقبش را از دست داده بود

پیرترین لاکپشت که از دو جنگ جهانی جان سالم به در برده!

جالبانه: هر یک از موجودات زنده طول عمری دارند. هر چند عدد آن دقیق نیست، اما کمی بیشتر یا کمتر از محدوده مشخص شده عمر می‌کنند. همچنین طول عمر موجودات مختلف با هم متفاوت است. برخی بیشتر و برخی کمتر عمر می‌کنند. مثلا یک‌روزه‌ها، کمترین