بایگانی برچسب: کامپیوتر خودرو

آموزش تعمیرات ECU

جالبانه: با پیشرفت فناوری، بسیاری از بخش‌های مکانیکی و سنتی خودرو، جای خود را سیستم‌ها و کامپیوتر‌های مدرن دادند. سیستم‌هایی که می‌توانند در بخش‌های اختصاصی خود، کنترل، تعیین کیفیت و حتی عیب‌یابی را نیز به عهده داشته باشند. ECU یکی از مهمترین سیستم‌های کامپیوتری موجود