بایگانی برچسب: کاهش وزن برای افراد خیلی چاق

کاهش وزن با ورزش برای افراد چاق

جالبانه – ترجمه از پردیس بختیاری: همیشه شروع ورزش سخت است، به خصوص اگر دچار اضافه وزن باشیم، اما همین که فعالیت بدنی خود را آغاز می کنیم، به آن معتاد می شویم. اما افراد چاق چگونه باید فعالیت بدنی خود را آغاز کنند؟ ورزش