بایگانی برچسب: کبریت

درباره کتاب «کبریت»؛ داستان ما و ناسخ گوگرد

ماهنامه اندیشه پویا – مریم شبانی: درباره کتاب «کبریت» که تاریخ و زندگی کبریت را در روایت روایت می کند و به گرافیک آن می پردازد. پیش پا افتاده ترین چیزهای زندگی روزمره هم برای خود تاریخ دارند؛ یکی هم همین کبریت و قوطی هایش