بایگانی برچسب: کتابخانه ریگان

بزها کتابخانه ریگان را از آتش‌سوزی نجات دادند

جالبانه: به نقل از رسانه فارسی زبان؛ چریدن حدود ۵۰۰ بز در مراتع اطراف کتابخانه رونالد ریگان مانع از سرایت حریق به این مرکز اسناد ریاست جمهوری سابق آمریکا شده است. در ماه مه گذشته کتابخانه رونالد ریگان با استخدام یک گله بزرگ بز آنها