بایگانی برچسب: کتابخانه ملی

حکایت خواندنیِ افتتاح کتاب‌خانه ملی با مجوز رضاشاه

روزنامه همشهری – فرزانه ابراهیم‌زاده: ۳ شهریور ۱۳۱۶ در خیابان رفاییل بین میدان مشق که حالا مدتی بود با اسم باغ ملی داشت یکی یکی فضاهایش را به بنا‌های مهم دولتی و حکومتی می‌داد و بیمارستان دولتی که یکی دو سال بود به فرمان شاه