بایگانی برچسب: کتاب ادبیات

اشتباهات کتاب‌های درسی ادبیات فارسی در پایه‌های مختلف

روزنامه خراسان: بی تردید کتاب‌های درسی قدر و منزلتی هم‌ارز دایرةالمعارف‌ها، سندها و متن‌های قانونی و رسمی دارند برای همین باید از هرگونه خطا و اشتباهی مبرا باشند. علت با اهمیت بودن آن ها این است که دانش‌آموزان در سال‌های کودکی و نوجوانی، اولین جرقه