بایگانی برچسب: کتاب با شب یکشنبه

«با شب یکشنبه» و «سیاسنبو»؛ دو کتاب جدید محمدرضا صفدری

روزنامه سازندگی – مائده مرتضوی: «با شب یکشنبه» جدیدترین کتابِ داستان‌نویسِ تجربی؛ محمدرضا صفدری و «سیاسنبو»، مجموعه داستانِ نمادینِ او از نو چاپ شدند. در جنوب شرقی بندر بوشهر، شهری است که انوار طلایی طلوع خورشیدش از فرط درخشش در آسمان موج می زند؛ خورموج؛