بایگانی برچسب: کتاب تحصیل کرده

٤ کتاب برتر سال ٢٠١٨

روزنامه شهروند: هروقت که به پایان‌ سال میلادی نزدیک می‌شویم، مجله‌ها و روزنامه‌های مختلف خارجی، فهرستی از بهترین‌های آثار داستانی، غیرداستانی و ادبیات کودک چاپ‌شده در آن‌سال را معرفی می‌کنند. مجله نیویورک‌تایمز هم طبق این سنت اثرهای برتر در حوزه داستانی و غیرداستانی را طی