بایگانی برچسب: کتاب خوب

کتاب بخوانیم؛ «قاضی و جلادش» و «فقر احمق می‌کند»

جالبانه: در این مطلب از سری «کتاب بخوانیم» دو اثر ادبی داریم: یک حماسه عاشقانه از ادبیات کلاسیک اروپا و یک داستان پلیسی مشهور. در بخش غیر ادبی دو کتاب مربوط به ایران است: یک کتاب تاریخی درباره امیرکبیر، به همراه یک مجموعه گفتار فلسفی.