بایگانی برچسب: کتاب زنان به پیش

کتاب بخوانیم؛ «زنگبار» و «امپراتوری اندیشه»

جالبانه: در این مطلب از سری «کتاب بخوانیم» دو اثر ادبی داریم: یک داستان شاهکار از ادبیات آلمان، به همراه یک مجموعه داستان مفرح از نویسنده‌ای آمریکایی. در بخش غیرادبی، سه کتاب معرفی می‌کنیم: یک اثر جدید و به شدت خواندنی و مفید درباره‌ی «تاریخ