بایگانی برچسب: کتاب شازده احتجاب

درباره «شازده احتجاب» هوشنگ گلشیری بعدِ ۱۳ سال سانسور

روزنامه سازندگی – مهدی یزدانی خرم: هوشنگ گلشیری «شازده احتجاب» را سال 1348 چاپ کرد. کتابی که به سرعت به یکی از آثار بحث ساز ادبیات ایران تبدیل شد. در واقع جریانی از ادبیات داستانی که تحت نام محفلی به نام «جُنگ اصفهان» در دهه