بایگانی برچسب: کتاب های دهه 70

پرفروش‌ترین رمان‌های ایرانی در ۵ دهه اخیر

روزنامه فرهیختگان – عاطفه جعفری: ادبیات و جامعه، هر دو در حال تحرک و تحول هستند و بر هم تاثیر متقابل می‌گذارند؛ نویسنده تحت تاثیر محیط و زمانی است که در آن زندگی می‌کند و منطبق با آن شرایط دست به آفرینش ادبی می‌زند و