بایگانی برچسب: کتاب های مشهور جهان

نوشتن کتاب‌های مشهور چقدر زمان برده است؟

روزنامه هفت صبح: اتود در قرمز لاکی؛ سه هفته آرتور کانن دویل مجموعه آثار شرلوک هلمز اولین بار در ایران به همت زنده یاد کریم امامی ترجمه شد. با این حال خانم مژده دقیقی در سال 85 این کتاب را با عنوانی ترجمه کرد که