بایگانی برچسب: کتاب همسایه ها

به‌یاد احمد محمود و «همسایه‌ها»ی مشهورش

جالبانه: دوازدهم مهرماه سالگرد درگذشت احمد محمود است؛ نویسنده‌ای که اگرچه راوی قصه‌های بی‌شماری از خالد، باران، فرامرز و… بود، اما به گاهِ نوشتن از خود با فروتنی نوشت که درمانده است. احمد اعطا – با نام ادبی احمد محمود – دی‌ماه ۱۳۱۰ به دنیا