بایگانی برچسب: کتاب پرفروش

کتاب‌های خواندنی‌ اورهان پاموک

هفته نامه همشهری جوان – حورا نژاد صداقت: اورهان پاموک تا قبل از جایزه نوبلش کلی جایزه های خارجی مختلف برد و تعدادی خواننده پیدا کرد و فضا مهیا شد تا یک عده از ناشران به سادگی کتاب هایش را چندباره ترجمه و بالاخره مخاطبی