بایگانی برچسب: کتاب کودک و نوجوان

مهدی رجبی؛ پدیده ادبیات نوجوان ایران

روزنامه سازندگی – ثنا کاکاوند: مجموعه پنج جلدی «قصه های عجیب برای بچه های عجیب غریب» نوشته مهدی رجبی به پدیده ادبیات نوجوان ایران تبدیل شده است. اگر سری به بازار کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان بزنید، شاهد انبوه آثار ترجمه شده ای