بایگانی برچسب: کتامین

اسپری بینی «اسکتامین»؛ درمانی برای افسردگی

وب‌سایت روزیاتو – حسین علی پناهی: دارویی برای درمان افسردگی که برای ساخت آن از «کتامین» (ketamine) الهام گرفته شده و برخی آن را «مهم ترین کشف نیم قرن اخیر» دنیای پزشکی توصیف کرده اند، در شرف تبدیل شدن به اولین داروی نوع جدید برای