بایگانی برچسب: کرختی دست ها

چرا دست‌هایتان هنگام خواب کرخت می‌شوند؟

جالبانه – ترجمه از هدی بانکی: دست‌های‌تان وقتی خواب هستید بی‌حس می‌شوند؟ تا به حال شده ناگهان از خواب بیدار شوید و ببینید احساس کرختی و بی‌حسی در دست‌های‌تان دارید؟ آیا در طول شب بار‌ها دست‌های‌تان بی‌حس می‌شوند؟ پس این مطلب را بخوانید! وضعیت نادرست